Grip op bedrijfsvoering

BUREAU SENS is het bureau voor advisering en ondersteuning op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Organisaties hebben vandaag de dag te maken met vele, elkaar in snel tempo opvolgende veranderingen. Van een nieuw softwarepakket tot een nieuwe manier van werken. Bureau Sens biedt u een ervaren (project)manager, coach en adviseur, die u kan helpen met het implementeren van veranderingen in een organisatie. Dus, of u nu een projectmanager voor de invoering van een nieuw systeem zoekt of een sparring partner voor de directie ten aanzien van een organisatieverandering, Bureau Sens pakt het samen met u aan!

Wie ben ik?

Bureau Sens biedt een ervaren adviseur, coach en (project)manager: Marije Schenkel-Bosma. Met sterke analytische vaardigheden, een scherp politiek bewustzijn en enthousiasme, gedreven en mensgericht; veranderen waar nodig en verbeteren waar mogelijk.

Waarom Bureau Sens?

De kracht van Bureau Sens is het creëren van een goed samenspel tussen mensen, waardoor we gezamenlijk tot het beste resultaat komen. Daarbij zijn afstemming, een positieve grondhouding, openheid, eerlijkheid en transparantie belangrijke kernwaarden.

Wat biedt Bureau Sens?

Advies over en begeleiding van organisaties bij procesverbeteringen en veranderprocessen. Bureau Sens heeft ruime ervaring met (het inrichten van uw) bedrijfsvoering, politieke processen, strategische advisering en implementatie van nieuwe systemen en werkwijzen.

Kernbegrippen: projectmanagement | bedrijfsvoering | bestuurlijke processen | coachen | verandermanagement | procesverbetering | coördineren | (life)coaching | interim management

Hoe werkt Bureau Sens?

Bureau Sens zet in samenwerking met de mensen in de organisatie een veranderproces in gang en borgt dat proces. Daarbij maakt Bureau Sens de noodzaak van de verandering concreet. Voor de mensen in de organisatie – het belangrijkste kapitaal – is een eerste vereiste dat zij de noodzaak tot de verandering onderkennen én herkennen. Bureau Sens gebruikt daarbij verschillende technieken en vaardigheden die de verandering implementeren en borgen.

De kracht van Bureau Sens:

Ruime ervaring in alle lagen van de overheid én in de profitsector

Gedegen kennis van en ervaring met bestuurlijke processen

Kennis van bedrijfsvoering & ervaring met veranderprocessen

In staat om cijfers te vertalen naar tekst

Structuur aanbrengen is mijn tweede natuur

Te allen tijde positief en gericht op het einddoel

Bureau Sens nader gespecificeerd:

Adviseur en coach van verandertrajecten

Cultuurverandering, reorganisatie, herstructurering. Bij veel mensen roepen deze termen weerstand op. Toch zijn ze verbonden met het succes en voortbestaan van een organisatie. Het is niet gemakkelijk om organisaties, of delen daarvan, écht te veranderen. Verandermanagement is voor een groot deel mensmanagement.

Een manager houdt zich tegenwoordig steeds meer bezig met het ‘managen’ van vele veranderingen. Maar veranderen zit niet in procedures, methoden en werkprocessen. Veranderen zit in mensen. Het is de kunst om mensen mee te krijgen en te voorkomen dat je als manager tegen de stroom in moet roeien. Ik ondersteun u als manager in een verandertraject of ik leid zelf het verandertraject van begin tot eind.

Kortom, Bureau Sens biedt:

 • Analyse van veranderprocessen in organisaties
 • Veranderplannen
 • Implementatie van veranderplannen
 • Coaching van individuele medewerkers/teams
 • Trainingen op het gebied van veerkracht (hoe ga ik om met deze veranderingen?)
Neem contact op »

Projectmanagement

Projecten binnen organisaties hebben vaak een strak tijdsschema en een hoge politieke gevoeligheid. Daarnaast vormen zij een aanslag op het budget van uw organisatie. Bureau Sens biedt u een ervaren projectmanager die het project van begin tot eind beheerst. Die weet hoe projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond moeten worden; van initiatie tot implementatie. En indien nodig, management van meerdere (multidisciplinaire) projecten tegelijk, afhankelijk van de grootte van de projecten. Klantgericht en strevend naar een hoge kwaliteit.

Kortom;

 • Start van het project (initiatie)
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct (implementatie)
Neem contact op »

Procesverbetering

In het verlengde van verandermanagement kan Bureau Sens u ook helpen processen te verbeteren en te optimaliseren. Bureau Sens analyseert de gewenste verandering in samenwerking met de opdrachtgever, betrokken business stakeholders en ICT. Business requirements worden vertaald naar oplossingen binnen ICT óf in de business zelf. Daarbij sluit de oplossing aan op de gewenste verandering.

Gedurende een project fungeert Bureau Sens als klankbord voor informatieanalisten en de business. Op het gebied van bedrijfsprocessen en informatiestromen is er optimale aandacht voor optimalisatieslagen, door het management van de business te helpen met kwaliteitsverbeteringen. Beschreven processen worden bewaakt, rekening houdend met alle standaarden.

Kortom;

 • heldere analyses over uiteenlopende organisatievraagstukken
 • inrichting van excellente organisaties
 • sturing op kosten en efficiency
 • markt- en klantgericht denken en handelen
 • praktische vormgeving van innovaties
Neem contact op »

Quotes

Marije verstaat de kunst om zich ontzettend snel in te leven in de situatie en daar proactief naar te handelen.

Nico Essing

kantoormanager Yacht Groningen

Marije is hands on in all areas required to move the project forward and stepping up when and where needed.

Rene Postma

asset planner bij Shell

Marije is accuraat, deskundig, vernieuwend en leverbetrouwbaar. Kortom een adviseur die je vaker wilt inhuren en die het geld meer dan waard is.

Rolf Sloots

manager directiestaf gemeente Emmen

Als griffier van de raad van Haren heeft Marije een inhoudsvolle rol gespeeld in het versterken van de positie en de werkwijze van de raad als geheel en van de individuele raadsleden in het gemeentelijke bestel.

Arjen Gerritsen

burgemeester gemeente Haren

Contactgegevens

Bureau Sens
Marije Schenkel-Bosma

kvk 59519010
btw 194387653B01
iban NL29 RABO 0149 4303 61

Contactformulier